Privacy statement


Wat is het doel van dit onderzoek?

In mei 2018 is in Nederland overgegaan op een ander vaccin tegen de meningokokkenbacterie voor kinderen in de leeftijd van 14 maanden. Vóór mei 2018 kregen de kinderen een vaccin dat alleen bescherming gaf tegen type C. Sinds enkele jaren neemt in Nederland het aantal gevallen van voornamelijk meningokokken type W toe. Omdat dit voor kinderen een zeer gevaarlijke ziekte is, heeft de overheid besloten om het vaccin aan te passen. Uw kind krijgt nu het vaccin dat tegen meningokokken typen A, C, W en Y beschermt. In Nederland wordt dit meningokokken ACWY vaccin tegelijk gegeven met het vaccin tegen BMR. Daarom doen het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM) en Bijwerkingencentrum Lareb onderzoek naar de ervaring(en) van u en uw kind na het krijgen van deze beide vaccins. In het buitenland wordt het meningokokken ACWY vaccin al enige jaren zonder problemen aan peuters gegeven. Met dit onderzoek willen we nagaan of dat ook voor Nederland geldt.

Door het onderzoek wordt onder andere inzicht verkregen in:

De resultaten worden op groepsniveau (dus niet individueel) vergeleken met het aantal en soort bijwerkingen dat optrad na toediening van het vorige vaccin tegen alleen meningokokken type C.


Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die worden gevraagd in de vragenlijsten, worden volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. Dit gebeurt volgt het Algemeen privacyreglement van Bijwerkingencentrum Lareb. De persoonsgegevens die worden gevraagd, worden gebruikt voor de inschrijving als deelnemer aan dit onderzoek. Op deze manier kan gecontroleerd worden dat één persoon zich als unieke deelnemer voor dit onderzoek inschrijft. Zo worden dubbele inschrijvingen voorkomen. Ook worden deze persoonsgegevens gebruikt voor de onderzoeksdoeleinden. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen worden gebruikt voor een artikel of publicatie. Deze publicatie bevat alleen onderzoeksresultaten en zijn niet herleidbaar tot één specifiek persoon. 

De persoonsgegevens die in dit onderzoek worden verwerkt (persoonsgegevens worden niet gedeeld buiten de Europese Unie):


Delen met derden

Het kan voorkomen dat er in de vragenlijst een ernstige bijwerking wordt gemeld. Met een ernstige bijwerking wordt bedoeld dat een bijwerking leidt tot één van de volgende situaties:

Deze ernstige bijwerkingen worden zonder persoonsgegevens (met uitzondering van de leeftijd en het geslacht van de betreffende persoon) – gedeeld met:

Het doel hiervan is om de veiligheid van de toegediende vaccins zowel nationaal (landelijk) als internationaal te kunnen bewaken.


Vermelding geautomatiseerde gegevensverzameling

De gegevens die in dit onderzoek worden verzameld worden geautomatiseerd verwerkt en komen terecht in een onderzoeksdatabase van Bijwerkingencentrum Lareb. Dit is een afgeschermde database waar alleen zorgvuldig gekozen medewerkers van Lareb die bezitten over de juiste inlogcodes leesrechten voor hebben. Uit de onderzoeksdatabase worden bestanden met de ingevulde gegevens gemaakt. De gegevens in deze bestanden worden geanalyseerd door geselecteerd medewerkers van het Lareb en het RIVM.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

U kunt te allen tijde een verzoek indienen om uw toestemmingsverklaring in te trekken of om uw (persoons)gegevens te bekijken, aan te passen of volledig te verwijderen. Neem met een dergelijk verzoek contact op via e-mail info@peuterprik.nl. Bijwerkingencentrum Lareb zal uw verzoek binnen 4 weken afhandelen.


Bewaartermijnen van contact- en onderzoeksgegevens

Uw contactgegeven (uw e-mailadres) die in dit onderzoek wordt gevraagd, wordt tot 1 jaar na het einde van dit onderzoek bewaard. Daarna worden het e-mailadres verwijderd. De onderzoeksgegevens worden in principe tot 15 jaar na het einde van dit onderzoek bewaard. Na 15 jaar wordt bekeken of de onderzoeksgegevens nog steeds bruikbaar zijn voor de bewaking van de vaccinveiligheid. Hierna wordt door Bijwerkingencentrum Lareb een besluit genomen over het bewaren of verwijderen van deze onderzoeksgegevens.


Beveiliging

Bijwerkingencentrum Lareb heeft technische beveiligingsmaatregelen getroffen om te zorgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. De onderzoeksgegevens worden verzameld via deze website. Deze website is beveiligd met een Secure Sockets Layer (SSL)-certificaat. Hierdoor blijft alle informatie tijdens het transport afgeschermd en niet leesbaar voor anderen. Deze beveiliging is te controleren in de adresbalk van uw browser, waarin zichtbaar is dat de website begint met https://.

Na uw inschrijving op deze website, zal ter controle van uw e-mailadres een activatielink naar de opgegeven mailbox worden verzonden. Deze activatielink blijft maximaal 24 uur geldig.

Uw persoonsgegevens en wachtwoord worden middels een encryptie (versleuteling) in de database opgenomen. Deze persoonsgegevens zijn alleen inzichtelijk voor medewerkers van Bijwerkingencentrum Lareb en daarbij alleen de medewerkers die bezitten over de juiste inlogcodes en met de daarvoor geldende rechten.


Gebruik van cookies 

Een cookie is een klein bestandje, dat met webpagina's wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Met deze cookies proberen wij onze toekomstige dienstverlening én uw ervaring bij het bezoeken van onze sites te verbeteren. Bijwerkingencentrum Lareb maakt op deze website gebruik van functionele en analytische cookies. Functionele cookies (cookies die nodig zijn om de website te laten functioneren), worden altijd geplaatst wanneer u onze website bezoekt. Het doel van een functionele cookie is om de huidige scrollpositie op te slaan. Deze verloopt na een sessie.
 

Gebruik van links

U dient zich ervan  bewust te zijn dat Bijwerkingencentrum Lareb niet vernatwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites naar derden telkens de privacyverklaring en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL (websiteadres boven in de adresbalk) is gewijzigd.

Bedrijfsgegevens

De gegevens die in dit onderzoek worden verzameld, worden verwerkt door:

Bijwerkingencentrum Lareb
Goudsbloemvallei 7
5237 MH ’s-Hertogenbosch

Info@peuterprik.nl

Telefoonnummer: 073 - 64 69 700